Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của thương hiệu Ghemassagetrilieu.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác của mình một cách tối đa và tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác một cách có trách nhiệm và chỉ để đáp ứng yêu cầu của họ. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của họ trước đó.

Thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác của Ghemassagetrilieu.com bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và thông tin sản phẩm đã mua. Chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện dịch vụ và giao hàng cho khách hàng và đối tác của mình.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin tiên tiến để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa thông tin để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác được truyền tải một cách an toàn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đảm bảo rằng chỉ các nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình về chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư và yêu cầu họ tuân thủ chính sách này.

Nếu khách hàng hoặc đối tác của Ghemassagetrilieu.com có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, họ có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết yêu cầu của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả.